SMT-Service

IMAGE MASTER 350PC Smart je inteligentný stolný robot so samozameriavaním nezafixovaného výrobku (výrobkov) pomocou kamery (osi X a Y) a laserového senzora (výšková os Z). Jeho pevnou súčasťou je vstavaný PC a softvér MuCAD V, ktorý umožňuje jednoduché a intuitívne nastavenia všetkých parametrov dávkovania, ako aj ukladanie všetkých údajov a screenshotov. Tento robot je ideálny pre vývoj prototypov a prípravu do výroby.

Súčasti robota IMAGE MASTER 350PC Smart sú:

 

  • Sériový robot SHOTMASTER
  • Vstavaný počítač s dotykovým displejom
  • Vizuálne rozoznávanie pomocou kamery
  • Softvér MuCAD V
  • Výškový senzor pre zameranie hodnôt osi Z
  • Vákuová podložka pre fixáciu výrobku

Image Master 350PCIMAGE MASTER