SMT-Service
Uplatňuje sa pri zvýšených nárokoch na dávkovanie, akou je potreba nanášania konštantného množstva (Measuring Master®), potreba bezkontaktného dávkovania (AeroJet®CyberJet®), potreba dávkovania tekutiny s vysokou viskozitou (Screw Master®), rýchle nanášanie tesniacich hmôt pri zachovaní vysokej prenosti (Mohno Master®), dávkovanie mimoriadne malých množstiev (Nano Master®) a podobne.

Specialised dispensing