SMT-Service

Vákuum zabezpečuje vysokú kvalitu pájkovacích bodov


"Vacuum plus" je nový, inovatívny systém pre optimalizáciu spájkovania, vyvinutý vo firme SMT-Wertheim.
Ako už samotný názov prezrádza, nežiaduce javy vznikajúce počas reflow procesu (bubliny) sú výrazne potlačené vo vákuovej komore, čo značne zlepšuje výslednú kvalitu spájkovania.

Normálny spájkovací proces   Spájkovací proces vo vákuu
vacuum1   vacuum2Takéto vylepšenie bolo horlivo očakávané práve citlivými oblasťami priemyslu, ako napr. automobilový priemysel, medicína, letectvo, zbrojársky priemysel a iné, kde spoľahlivosť elektronických zariadení má najvyššiu prioritu.

vacuum3"Vacuum plus" je výsledkom vlastného vývoja SMT-Wertheim.

Je umiestnený tesne za peak zónou a je softwarovo aktivovaný v prípadoch, keď je to žiaduce. V takomto prípade, sa štandardný reflow režim automaticky prepne na "vákuový" a DPS je na krátky čas vystavená pôsobeniu vákua.
Negatívne vplyvy počas formovania samotného spoja sú týmto eliminované na minimum, čo výrazne zlepšuje výslednú kvalitu zaspájkovania. 

Priama integrácia modulu do existujúcej reflow pece poskytuje vysoký stupeň flexibility a zároveň je výrazne lacnejšia oproti separátnemu systému.