SMT-Service

smthtt

Všetky HTT systémy majú zaručený vynikajúci prenos tepla, skvelú energetickú účinnosť. Prinášajú dobre premyslený modulárne "rozmerový koncept" a predovšetkým inovačný, flexibilný dopravníkový koncept.


1 až 4 dopravníkov
Každý dopravník s nezávislím nastavením rýchlosti a šírky, s vlastným intefejsom a stop funkciou
Jednosmerný
Obojsmerný
Nastavenie výšky
Výstup dopravníka s funkciou akcelerácie a stop funkciou
15" dotyková LCD obrazovka


IPC bez komponentov s pohyblivými časťami, OS bez Windows

SMT HTT 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
Počet zón (500 mm) 3   5 6 7 8 9 10 11 12Jednosmerný koncept dopravníka:

1 dráhový, max. šírka 580 mm2 dráhový, max. šírka 290 mm3 dráhový, max. šírka 190 mm4 dráhový, max. šírka 145 mm

Manuálne nastavovanie (HTT X.X UMC)
Elektrické nastavovanie (HTT X.X UEC/UPEC)

Príklad: 3 pásový jednosmerný koncept


Príklad: 4 pásový jednosmerný konceptObojsmerný koncept dopravníka:

Max. šírka dráhy 150 mm

Manuálne nastavovanie (HTT X.X BMC)
Bez možnosti nastavovania výšky

Elektrické nastavovanie (HTT X.X BEC/BPEC)
Tlačidlové nastavovanie šírky pásu
- Tlačidlové nastavovanie výšky pásu (zadný a predný pás) (option)
- Programové nastavovanie výšky pásu (option)
- Programové nastavovanie šírky pásu (option)