SMT-Service

smtqps

Základné parametre reflow pece
Rozmery
Dĺžka 3642 mm
Šírka  1385 mm
Výška  1626 mm (bez sv. signalizacie)
Hmotnosť 1400kg
Procesná časť
Dĺžka 2964 mm
Predohrevy 3
Pretavovacia (Peak) zóna 1 (vrchný a spodný ohrev)
Max. počet spodných predohrevov 2 (option)
Dĺžka vyhrievacieho tunela 2081 mm
Dĺžka konvekčnej zóny 1653 mm
Dĺžka chladiacej zóny  1223 mm
Cirkulácia vzduchu jedného ventilátora 1600 m3/h
Celkový objem vzduchu 8000 m3/h
Procesné max. teploty 300°C (predohrev), 350°C (peak)
Reťazový dopravník (option)
 Pracovná šírka DPS 60...460mm
 Priechodzia výška (horná/dolná) 30/30 mm
 Roštový dopravník
 Pracovná šírka 500 mm
 Priechodzia výška (horná) 30 mm
 Dusík
 Pracovný tlak (v pripájacej armatúre) 8 ... 12 x105Pa
 Pracovný tlak s inteligentným riadením dusíka 4 ... 6 x105Pa
 Spotreba N2 (ustálený stav, šírka dopravníka 210 mm): cca. 9 m3/h
 Spotreba N2 (plný výkon, šírka dopravníka 210 mm) cca. 13 m3/h
 Pripravenosť (1000 ppm, 10 x 105 Pa (N2 < 5 ppm O2)) cca. 15 min.
 Rýchlosť dopravníka
 Rozsah 0,2 ... 3,0 m/min
Typická pracovná rýchlosť dopr 0,33 ... 0,53 m/min
Odsávanie
Potrubie odsávania 1 x Ø 153 mm
Požadované odsávanie z potrubia cca. 600 ... 800 m3/h
Teplota odsávaného vzduchu v potrubí < 50°C
Elektrické napájanie
Max. prúd 50  A / fáza / 30 min.
Max. príkon pri ohrievaní 34 kW
Príkon počas prevádzky cca. 6 kW (závisí od výbavy