SMT-Service

smtqpxlp

Základné parametre reflow pece
Rozmery
Dĺžka 7673 mm
Šírka  1435 mm
Výška  1647 mm (bez sv. signalizacie)
Hmotnosť 4000 kg
Procesná časť
Dĺžka 7357,5 mm
Predohrevy 6
Pretavovacia (Peak) zóna Eightpeak (4x vrchný a 4x spodný ohrev)
Max. počet spodných predohrevov 6 (option)
Dĺžka vyhrievacieho tunela 5132  mm
Dĺžka konvekčnej zóny 4594,5 mm
Dĺžka chladiacej zóny 1-/2-/3-/4-/5-stupňovej 1278,5 / 1752 / 2225,5 / 2699 / 3172,5 mm
Cirkulácia vzduchu jedného ventilátora 1600 m3/h
Celkový objem vzduchu 22400 m3/h
Procesné max. teploty 300°C (predohrev), 350°C (peak)
Reťazový dopravník (option)
 Pracovná šírka DPS 60...510 mm
 Priechodzia výška (horná/dolná) 30/30 mm
 Roštový dopravník
 Pracovná šírka 500 mm
 Priechodzia výška (horná) 30 mm
 Dusík
 Pracovný tlak (v pripájacej armatúre) 8 ... 12 x105Pa
 Pracovný tlak s inteligentným riadením dusíka 4 ... 6 x105Pa
 Spotreba N2 (ustálený stav, šírka dopravníka 210 mm): cca. 9 m3/h
 Spotreba N2 (plný výkon, šírka dopravníka 210 mm) cca. 13 m3/h
 Pripravenosť (1000 ppm, 10 x 105 Pa (N2 < 5 ppm O2)) cca. 15 min.
 Rýchlosť dopravníka
 Rozsah 0,2 ... 3,0 m/min
Typická pracovná rýchlosť dopr 0,91 ... 1,53 m/min 
Odsávanie
Potrubie odsávania 1 x Ø 153 mm
Požadované odsávanie z potrubia cca. 600 ... 800 m3/h
Teplota odsávaného vzduchu v potrubí < 50°C
Elektrické napájanie
Max. prúd 95 A / fáza / 30 min.
Max. príkon pri ohrievaní 64 kW
Príkon počas prevádzky cca. 10 kW (závisí od výbavy