SMT-Service

smtqpl

Základné parametre reflow pece
Rozmery
Dĺžka 5753,5 mm
Šírka  1435 mm
Výška  1625 mm (bez sv. signalizacie)
Hmotnosť 2500 kg
Procesná časť
Dĺžka  5432 mm
Predohrevy 4
Pretavovacia (Peak) zóna 2 (2x vrchný a 2x spodný ohrev)
Max. počet spodných predohrevov 4 (option)
Dĺžka vyhrievacieho tunela 3680 mm
Dĺžka konvekčnej zóny 3142,5 mm
Dĺžka chladiacej zóny 1-/2-/3-/4-/5-stupňovej 1278,5 / 1752 / 2225,5 / 2699 / 3172,5 mm
Cirkulácia vzduchu jedného ventilátora 1600 m3/h
Celkový objem vzduchu 12800 m3/h
Procesné max. teploty 300°C (predohrev), 350°C (peak)
Reťazový dopravník (option)
 Pracovná šírka DPS  60...510 mm
 Priechodzia výška (horná/dolná)   30/30 mm
 Roštový dopravník
 Pracovná šírka  500 mm
 Priechodzia výška (horná)   30 mm
 Dusík
 Pracovný tlak (v pripájacej armatúre)  8 ... 12 x105Pa
 Pracovný tlak s inteligentným riadením dusíka   4 ... 6 x105Pa
 Spotreba N2 (ustálený stav, šírka dopravníka 210 mm):   cca. 9 m3/h
 Spotreba N2 (plný výkon, šírka dopravníka 210 mm)  cca. 13 m3/h
 Pripravenosť (1000 ppm, 10 x 105 Pa (N2 < 5 ppm O2))  cca. 15 min.
 Rýchlosť dopravníka
 Rozsah  0,2 ... 3,0 m/min
Typická pracovná rýchlosť dopr  0,62 ... 1,04 m/min
Odsávanie
Potrubie odsávania  1 x Ø 153 mm
Požadované odsávanie z potrubia  cca. 600 ... 800 m3/h
Teplota odsávaného vzduchu v potrubí  < 50°C
Elektrické napájanie
Max. prúd 70 A / fáza / 30 min.
Max. príkon pri ohrievaní  48 kW
Príkon počas prevádzky  cca. 7 kW (závisí od výbavy