SMT-Service

Bezkontaktné dispenzery

AeroJet® je bezkontaktný tryskový dispenzer pre tekutiny so strednou a 
vysokou viskozitou.

GreaseJet® je špeciálna verzia dispenzera AeroJet®
určenáGreaseJet pre kontinuálne dávkovanie mazív priamo z 
nádoby pomocou čerpadla. 

CyberJet® 2 je bezkontaktný tryskový dispenzer pre tekutiny s nízkou viskozitou. Vďaka použitiu elektromagnetického ventilu sa spotreba vzduchu zredukovala na štvrtinu.