SMT-Service

Dispenzery

Podkategórie

AeroJet  Bezkontaktné dispenzery neprichádzajú do styku s materiálom, na ktorý sa nanáša hmota. 
  AeroJet®
  GreaseJet®
  CyberJet® 2 
 
SigmaX Pneumatické dispenzery vhodné na mikrodávkovanie, presné aplikácie, sprejovanie a pod.

 Séria Ʃ, ML-808GxcomML-5000X, Smart Shot® MS-1,
 Valve Master® ME-5000VT, Spray Master® ME-5000SP

Screw Master Skrutkové dispenzery sú vhodné na ultrapresne nanášanie.
 

 Screw Master®2 MSD-2

Measuring Master 2 Špeciálne dispenzery boli vyvinute so špeciálne upravenými parametrami pre najnáročnejšie požiadavky zákaznikov.
 Patria tu dispenzery pre nanášanie konštantného množstva
 Pre nanášanie ultra-malého množstva
 Pre anaeróbné lepidlo