SMT-Service
Dávkovače Musashi Engineering sú určené pre presné dávkovanie predovšetkým týchto tekutín:

  • Rôzne lepidlá: UV lepidlo, kyanoakrylátové lepidlo (sekundové), anaerobicky schnúce lepidlo, aerosólové lepidlo, jednozložkové epoxidové lepidlo, dvojzložkové epoxidové lepidlo, termoreaktívne lepidlo, lepidlo citlivé na tlak a podobne

  • Rozpúšťadlá/prchavé látky: alkohol, MEK, amoniak, riedidlo, toluén, trichloroetylén, acetón, freón a podobne

  • Tekutiny pre montáž polovodičov a súčiastok plošných spojov: spájkovacia pasta, underfill, tavidlo (flux), vodivé lepidlo (strieborná pasta), odvlhčovacie látky, živica na zalievanie a podobne

  • Rôzne mazivá: suché mazivo, silikónový olej, silikónová vazelína, priemyselný olej, motorový olej, mazivo pre presné zariadenia a podobne

  • Rôzne živice: UV živica, živica pre LED, epoxidová živica, parafín (rozpustený), vosk, živicová emulzia a podobne

  • Rôzne farbivá: atrament, farba, vodou riediteľné farbivo, fluorescenčný náter, lak, email

  • Iné: tmel, tekuté kryštály, elektrolyt, silikónové tesnenie, čokoláda a podobne