SMT-Service
Hoci všetky dispenzery Musashi vynikajú presnosťou, niekedy sú požiadavky na dávkovanie konštantného množstva alebo hmotnosti mimoriadne vysoké. Pre túto potrebu ponúka Musashi Enginering typ Measuring Master®. Bez ohľadu na vonkajšie podmienky sa požadované množstvo alebo hmotnosť dávky nemení ani s ich prudkou zmenou.
Measuring Master® existuje v dvoch verziách, líšiacich sa veľkosťou odmeriavacej komory: MPP-1 pre množstvá od 0.00001 ml do 0.678 ml a MPP-3 pre množstvá do 7 ml.

Measuring Master