SMT-Service
GreaseJet® je špeciálna verzia dispenzera AeroJet®
určenáGreaseJet pre kontinuálne dávkovanie mazív priamo z 
nádoby pomocou čerpadla. 

Medzi najväčšie výhody takejto konfigurácie patria:

  • Absencia pohybu v osi z: výrazné zníženie času potrebného na nanášanie

  • Umožňuje až 70%-nú úsporu materiálu v porovnaní s manuálnym mazaním

  • Vynikajúca prístupnosť pri komplexných mechanizmoch


Prezentačné video GreaseJet®