SMT-Service

heraeus-logoPD 955 PY je termosetové jednozložkové bezrozpúšťadlové polymérové lepidlo vyvinuté najmä pre povrchové osadzovanie SMT súčiastok na PCB a na použitie na holých substrátoch. Jeho zloženie je optimalizované pre nanášanie cez šablóny.

Zvláštne výhody:

  • ideálne vysoké a stabilné body lepidla s vynikajúcou konzistenciou
  • zvlášť vyvinuté pre nanášanie cez hrubé šablóny
  • veľmi vysoká priľnavosť bráni posunutiu súčiastok pri osadzovaní
  • vynikajúca lepivosť pri štandardných súčiastkach ako aj pri súčiastkach, ktoré sa ťažko lepia
  • veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • veľmi rychlé zohrievanie a krátke časy vytvrdzovania bez rizika tvorby vzduchových bubliniek alebo slabšej lepivosti
  • vysoký povrchový izolačný odpor(SIR)
Fyzikálne vlastnosti

Farba: žltá
Hustota: 1.2 g/cc
Homogenita: žiadna častica nad 50 µm
Lepivosť: nad 25 N/mm2 pri izbovej teplote
Viskozita: 50 - 150 Pa.s
Spracovanie

Lepidlo je vhodné pre nanášanie cez kovovú šablónu ako aj cez šablónu z umelej hmoty.

Vytvrdzovanie

Štandardné vytvrdzovacie podmienky sú: 125 °C/3 min. Maximálna teplota vytvrdzovania by nemala presiahnuť 200 °C. Minimálne časy vytvrdzovanie by pri daných teplotách mali byť nasledovné:

8 min pri 100 °C
3 min pri 125 °C
1.5 min pri 150 °C
1 min pri 180 °C

Čistenie

Pred vytrdením:
Vzhľadom nato, aby sa predišlo pôsobeniu čistiaceho prostriedku aj na lepidlo na ráme šablóny, sa odporúča použitie špeciálneho čistiaceho prostriedku (napr. Zestron SD 300). V prípade, že sa nanesie príliš malé množstvo lepidla, alebo ak sa lepidlo znečistí, odporúča sa na predčistenie použiť čistiaci prostriedok Zestron ES 200 a následne na konečné vyčistenie Zestron SD 300. Pri použití čistiaceho prostriedku Zestron ES 200 je však potrebné dávať pozor, aby sa nedostal do kontaktu s lepidlom na ráme šablóny.

Po vytvrdení:
Vadné súčiastky môžu byť ľahko vymenené tým spôsobom, že sa spoje s vytvrdeným lepidlom pomocou horúceho vzduchu znovuohrejú nad 100 °C. Po odstránení súčiastky krútivým pohybom sa horúci vzduch sústredí na zvyšné lepidlo za účelom jeho odstránenia pomocou nejakého ostrého nástroja.

Skladovanie

Odporúča sa skladovanie v chladničke pri teplote od 5 do 12 °C po dobu 6 mesiacov. Je potrebné vyhnúť sa vystaveniu teplotám vyšším ako 30 °C.

Karta bezpečnostných údajov PD 955 PY (pdf)