SMT-Service
heraeus-logo



Prehľad lepidiel pre SMT
   PD 955 PY   PD 955 M  PD 945   PD 966   PD 977 
Viskozita Stredná   x      
Vysoká x   x x x
Použitie 1) Dispenzér   ++ ++ 1b) ++ 1c) ++ 1d)
Sieťotlač ++        
Bodové          
Použitie v dispenzéroch (podľa rýchlosti)  Stredne rýchle n.a.   x    
Rýchle n.a.        
Vysoko rýchle n.a. x   x x
Veľmi vysoká pevnosť x   x 3)  
Dobrá priľnavosť k ťažko prilepiteľným súčiastkami x x x x  
Rýchlo - alebo nízkoteplotné - vytvrdzovanie         x
Vysoko odolné voči Teplote x x      
Vlhkosti x x x x  
Vysoké SIR x x x x x
Poznámky:

1) viac vhodné produkty pre určitú metódu aplikácie sú označené "++"
   1b)    zvýšená "lepivosť", resp. fixácia súčiastok pre samotným vytvrdením 
   1c)    pre vysoko-rýchlostné dispenzéry s veľmi malou Z-výškou návratu.
   1d)    pre rýchlo - alebo nízkoteplotné - vytvrdzovanie lepidla


3)    V aplikáciach ako čipy pre videokamery na pružných plošných spojoch je nutná kontrola

Teplotný profil pre vytvrdzovanie