SMT-Service
heraeus-logo


Spájkovacie pasty série F640 predstavujú najmodernejšie bezolovnaté pasty, kde zvyšky tavidiel je možné ponechať na doske a nie je potrebné ich odstraňovať. Majú vynikajúcu zmáčaciu schopnosť a schopnosť minimalizovať defekty spájkovania. Tavidlový systém F640 je specifikovaný pre Sn/Ag/Cu spájkovaciu zliatinu. Rozsiahlé testovania u zákazníkov dokázali bezchybné spájkovacie schopnosti pasty vo výrobnom prostredí.
Môžu sa používať v bežnej alebo dusíkovej atmosfére.

Hlavné výhody:

 • výnimočná stabilita nanášania
 • vynikajúce zmáčacie vlastnosti
 • spĺňanie požiadaviek DIN EN 29454 (Siemens Standard)
 • min. 8 hodinová spracovateľnosť
 • nemenné vlastnosti 7 dní pri 30°C
 • pracovné podmienky medzi 20 a 32°C
Fyzikálne vlastnosti:

 • Kovový prášok
 • Typ 3 = -325/+500 mesh (25-45 µm)
 • Guľový tvar
 • Bod tavenia:
  • 217 °C (Sn95.5Ag4Cu0.5)
  • 217 °C (Sn96.5Ag3Cu0.5)
Čistenie

Zvyšky tavidiel nie je potrebné odstraňovať. Môžu zostať na doske. Mokrú pastu je možné očistiť isopropanolom alebo iným podobným prostriedkom.

Nanášanie

Hrúbka šablóny: 150 µm (0,4 - 0,6 mm pitch)
  120 µm (< 0,4 mm pitch)
Min. rozteč: 16 mil = 400 µm
Min. šírka plochy:  8 mil = 200 µm (hrúbka šablóny 150 µm)
Pretavenie

Aby sa dosiahli optimálne výsledky, pasta by mala byť pretavená pri teplote 15 až 30 °C nad bodom tavenia zmesi po dobu 30 až 90 sekúnd. Ohrev by mal byť rovnaký po celej doske. Pretavenie možno dosiahnuť akýmkoľvek procesom akceptovaným v priemysle.

Optimálny teplotný profil


Skladovanie

Spájkovaciu pastu je potrebné skladovať v pevne uzavretých nádobách/injekčných striekačkách vertikálne špičkou dole a vyhnúť sa jej vystaveniu priamemu slnečnému svetlu, teplotám presahujúcim 35 °C a vysokej relatívnej vlhkosti. Skladuje v chladničke pri teplotách od 2 do 10 °C. Pred otvorením by sa mala vystaviť na 2 hodiny izbovej teplote, aby sa predišlo kondenzácii.

Karta bezpečnostných údajov F640 (pdf)