SMT-Service 

ISO-Tin Sn100Ni+®, Sn99Ag+®, Sn98Ag+®, Sn96Ag+®, Sn95Ag+®Vylepšené NiGe zliatiny podľa Fuji-Patentu DE 198 16 671
zabezpečujú vyššiu kvalitu spojov a súčasne obrovskú úsporu v spotrebe materiálu

Ni ako bariérová vrstva:
 • chráni pred “tin-whiskers”
 • zvyšuje mechanickú pevnosť spoja redukciou nárastu IM-fázy
 • chráni pred koróziou trysky, čerpadlá, vane, ako aj spájkovacie hroty
 • znižuje odplavovanie medi
 • lesklé spoje
 • homogénna štruktúra bez mikro-trhlín vo vnútri spoja
  
    

Ge má účinky obmedzujúce oxidáciu a zlepšuje vlastnosti spájkovania nasledovne:
 • redukuje povrchové napätie čím zvyšuje zmáčanlivosť povrchu
 • znižuje tvorbu trosky oproti Sn99,3Cu0,7Ni o 50-70% !
 • zlepšuje pevnosť v ťahu spoja asi o 10%
 • redukuje rozpúšťanie medi a zjednodušuje dopĺňanie zliatiny vo vani
 • Ge vykazuje veľmi nízku spotrebu – táto hodnota zostáva konštantná v zliatine
 • podporuje formovanie metalickej štruktúry spoja, čím obmedzuje vytváranie mikro-trhlín
  
    
Porovnanie vlastností s klasickou zlatinou Sn99,3Cu0,7

Produkt Sn100Ni+®
Sn99,3Cu0,7AgNiGe
Sn99Ag+®
Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe
Sn98Ag+®
Sn98,1Ag1,2Cu0,7NiGe
Sn96Ag+®
Sn96,5Ag3,0Cu0,5NiGe
Sn95Ag+®
Sn95,5Ag3,8Cu0,7NiGe
Sn99,3Cu0,7
Teplota tavenia 227°C e 217-227°C 217-222°C 217-219°C 217°C 227°C
Teplota vane ≥ 265°C ≥ 260°C ≥ 255°C ≥ 255°C ≥ 255°C ≥ 270°C
Hustota v g/cm3 7,31 7,34 7,37 7,38 7,38 7,31
Pevnosť v ťahu v N/mm2 40 44 48 56 59,4 37,4
Rozťažnosť v % 70 66 64 68 68 68
Pevnosť 11,5 14 15 18 18 11
Činiteľ tep. rozťažnosti
v 1/°C
23,6 x 10-6 23,0 x 10-6 23,7 x 10-6 23,3 x 10-6 23,3 x 10-6 21,5 x 10-6
                                                              Teplota pri spájkovaní cínovou vlnou


           Pomer cena/výkon

            Redukcia trosky
Zmáčanlivosť
Vertikálna
vzlínavosť cínu


   
 
Sn/Cu/Ni
 
ISO-Tin Sn100Ni+
 
ISO-Tin Sn99Ag+
 
ISO-Tin Sn98Ag+

  SAC387
                                                                                 SpoľahlivosťDodávané vo formách:

- Tyče, 400g, 330 x 20x 10mm
- 3,5kg bloky s otvorom, 47 x 20 x 545mm